Archive for December 29th, 2010

Reunió de la Junta del 28 de desembre

Posted on Wednesday, December 29th, 2010 at 20:48

reunio-2812-areunio-2812-breunio-2812-cEl 28 de desembre es va reunir la Junta d’ASCUMA, convocada pel president, amb diversos temes a l’ordre del dia. Tot i que el tema més important estava relacionat amb el patrimoni de l’Associació, i més concretament amb l’exposició “La llengua catalana a l’Aragó”, de la qual, els panells no han estan  lliurats  a  l’Associació, ni per Gràfiques del Matarranya, ni per Ricard Solana ni Mercè Gimeno, després de les reiterades demandes del president, d’acord amb la voluntat unànime de la Junta.