Archive for May 10th, 2013

Manifest contra la Llei de Llengües del PP-PAR

Posted on Friday, May 10th, 2013 at 22:08

Les associacions culturals de la Franja Iniciativa Cultural de la Franja, Associació Cultural del Matarranya i Centre d’Estudis Ribagorçans, han fet públic el següent manifest per estar en absolut desacord amb la Llei de llengües.

Manifest en català

Manifiesto en castellano