Altres llibres

 

Cantem junts. Cançons arreplegades al Matarranya

cantem junts

2008

Autora:  Margarita Celma Tafalla

Es l’extraordinari resultat del Projecte d’Innovació i Investigació Educativa Cantem junts, coordinat per la professora de música Margarita Celma Tafalla, que s’ha desenvolupat en el CEIP Vicente Ferrer Ramos de Vall-de-roures durant els cursos 2005-2006 i 2006-2007 i en què hi ha participat alumnat, professorat i una gran part de la població com a informant: pares, iaios, familiars, amics, veïns… El llibre, que també du un CD que ha enregistrat les composicions, conté una cinquantena de cançons, la major part recollides pels mateixos alumnes, organitzades per temàtiques diferents: per als més menuts, per a jugar, per celebrar festivitats, per ballar, per rondar…

(Exhaurit)

Preu: 15 €

Temps pervers

Temps_pervers_48a1deff7c969

1998

Autor: Hèctor B. Moret

Aquest és el poemari que tanca la etapa lírica del autor, que posteriorment serà recollida en l’antologia Camp Clos.

Preu: 8 €

D’un sol esclop

Imatge Dun sol esclop

Premi Guillem Nicolau 2008

Autor: Juli Micolau

Poemari

El Jurat el va premiar per la seua gran cura formal, la gran riquesa de vocabulari i alta expressivitat de l’emoció. Pel seu panteisme i vitalitat, combinat amb el seu latent cultisme i sensualisme.

Preu: 9 €

L’aventura del desig2002

Autora: Susana Barquín

L’aventura de viure, l’aventura del desig, tanmateix, és democràtica, i no coneix de gramàtiques ni de sintaxi, ni sap que, ben mirat, som paraula.

Preu: 8 €

Jornades de l’IEC a la Franja

secció filològic  a Calaceit063

1999

Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Franja (17 i 18 d’octubre de 1997)

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA
ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA

Preu: 9 €

Fa un munt d’anys al Matarranya

Matarranya fa anys

2009

Autors: Pasqual Vidal i Margarita Celma

És un llibre didàctic que recull tradicions culturals i lingüístiques de la comarca del Matarranya. La intenció dels autors és preservar aquestes tradicions, deixar-ne constància i mostrar-les a les generacions actuals.

(Exhaurit)

Preu: 25 €

Bilingüismo y enseñanza

Bilingüismo i en048

1995

Autor: Juan Martínez Ferrer

Un análisis del rendimiento lectoescitor en las comarcas bilingües

Preu: 9 €

Camp clos/Campo cercado

2006

Autor: Hèctor B. Moret

La obra está  formada por dos grandes grupos de poemas. En el primero hay un claro compromiso con todo lo que se expone y un reiterado afán de sinceridad ante el lector. En el segundo ofrece gran variedad de temas: sonetos amorosos y escritos en voluptoso tono abarrrocado. Obra bilingüe, traducida al castellano por Carlos González

Preu: 25 €

Romanços mai contats, boires i boirims

Romanços mal con047

1995

Autor: Desideri Lombarte

En Romanços mai contats, trobem una veu de Desideri Lombarte que, tot fent un ampli repàs de la toponímia del terme de Pena-roja i de la natura més pròxima, és val del record trasmés en les llegendes. Boires i boirims és la veu del poeta que reflexiona.

Preu: 8 €

Pa de casa

Pa de casa

1984

Autor: Santiago Vidiella Jassà

Converses sobre coses passades i presents de la vila de Calaceit

(Exhaurit)

Preu:    €

Sobre la llengua de Mequinensa

Sobre la llen Mequinesa051

1996

Autor: Hèctor Moret

Aquest volum, però, no és només una monografia dialectal, sinó que l’autor ha aplegat per a aquesta publicació quatre treballs diferents que, per la seva temàtica, es complementen i conformen una visió bastant diversa de la parla mequinensana.

Preu: 9 €

Monroyo. El hábitat disperso (las masías)

Monroyo El habitat053

2003

Coordinación y textos: José Antonio Carrégalo Sancho

Transmisoras de cultura rural, testimonios mudos de siglos de noble y generoso trabajo, de ilusiones y de lucha tenaz contra las adversidades, prueba fidedigna de la íntima relación entre el hombre y la tierra que trabaja y transforma, las masías han devenido un factor básico para entender nuestras raíces.

Preu: 20 €

Endevineu els ocells

Endevineu els ocells055

2002

Autor: Vicent Pellicer Ollés

Amb aquest llibre, Vicent Pellicer, que ja ens ha delectat amb altres obres com Les fonts del Port, dóna als nois i noies un instrument que, mitjançant el joc de les endevinalles, els fa interessar pel món dels ocells.

(Exhaurit)

Preu: 17 €

Festes i tradicions de la comarca del Matarranya. Vila de Massalió

Festes i tradicios al M056

1998

Autor: Pasqual Vidal i Fígols

Ha recollit l’exterioritat i la interioritat que el seu poble viu durant el cicle anual i les ha transportades al paper,  fent-ne moostració amb els instruments més adients: la imatge i la paraula.

Preu: 12 €

A la taula… al primer crit

A la taula  al primer057

2004

Coordinació i recopilació: Teresa Lombarte, Margarita Ferrà, Cisqueta Prats, i Maria Valls

Edició: Artur Quintana

Il·lustracions: Pasqual Vidal

D’uns pobles,  se’n presente moltes receptes: d’altres, menys o cap. Això no vol dir pas que en aquests darrers pobles coneguen menys receptes que en els altres, sinò que no han estat investigats per part nostra, o ho han estat menys. La cuina matarranyenca és força unitària i no varia gaire d’un poble a l’altre.

Obra bilingüe.

Preu: 18 €

Tornem a ser menuts

tornem a ser menuts043

2007

Autora: Susana Antolí

Premi Guillem Nicolau 2006

Poemari per a xics i per a grans

Preu: 9 €

Aproximació a la toponímia rural de Nonasp

toponimia nonasp042

2001

Autor: Marc Martínez Aroca

El recull ofereix un repertori de topònims del terme de Nonasp.

Preu: 3 €

Quan érem emigrants

quan erem emigrants041

2002

Autor: Tomàs Riva Muñoz

Catàleg de l’exposició

És un autentic goig recuperar, d’una banda, el treball creatiu d’um home que, d’alguna manera, representa a tota una generació castigada per l’exili i l’emigració i, de l’altra, mostrar en imatges una mpàgina de la nostra història que no hauríem d’oblidar.

(Exhaurit)

Preu: 10 €

Manoll

Manoll040

1997

Autor: Juli Micolau i Burgués

Premi Guillem Nicolau

Un manoll de poemes d’homenatge i agraïment a unes persones i a la llengua

Preu: 4 €

Dietari en groc

dietari-en-groc-port

2008

Autor: José Miguel Gràcia

Premi Guillem Nicolau 2007

El jurat del premi va destacar l’obra “per la seua brillant estructura interna dels poemes i la coherència temàtica del poemari, així com per la força expressiva dels seus versos i el domini de la llengua i el llenguatge poètic empleats. Així mateix, val ressaltar la capacitat innovadora”

Poemari

Preu: 9 €

Deu anys de “Viles i Gents

Deu anys de viles039

Coordinació i edició: Carles Sancho Meix

Recopilació d’articles de periòdic. Els autors són col·laboradors, un per setmana, del setmanari editat a Alcanyís La Comarca.

Preu: 10 €

Vers a vers a Barcelona

vers a vers a barcelona

2005

Autor: José Miguel Gràcia

Premi Guillem Nicolau 2004

És una apologia visual, urbana, poética, arquitectònica i musical de la ciutat de Barcelona vista amb l’esguard d’un aragonès.

Preu: 8 €

Finestrons i finestretes

finistrons i finestretes

2004

Autor: José Miguel Gràcia Zapater

Catàleg amb els poemes de l’esposció d’un conjunt de peces plàstiques on es fusionen la poesia, la fotografia i la fusta vella, a la recerca de la unitat conceptual de l’obra. Aquesta descripció és molt més adient per a la primera part de l’exposició, Fotografies velles, puix que per a la segona és fa necessari parlar d’altres característiques i singularitats. En paraules del propi autor: “Fotografies jóvens, com veureu, contenen elements plàstics que he introduït, uns, per raons purament estètiques i altres, perquè entenia que l’obra me’ls demanava si volia conceptualitzar-la més i arredonir-la mitjançant materials i objectes aliens, però integradors”.

Preu: 4 €

Licantropia

Licantropia109

2013

Autor: Carles Terès Bellès

L’hivern de 1759, mossen Magí fa nit en un mas allunyat de tot i de tothom, d’una dignitat senyorial que contrasta amb les desolades terres de l Pobla de Llobosaa a l’Alt Matarranya. Habiten la serra gent rústega, de poques paraules i expressió bestial, despullada de l’abric de la fe. Són llobaters com els seus senyors Torrent de Prats. Si el bestiar pot sobreviure a l’amenaça del llop és gràcies a l’estranya comunió que lliga aquets homes als animals que tothom tem. La sensació d’anomalia, d’horror a penes esmussat que batega en tot el mas i els seus entorns li esdevé de mica en mica insuportable. Segles més tard, en Llorenç té la mateixa sensació que va apoderar-se de l’esperit d’aquell mossèn quan puja a la serra de la Pobla a fotografiar aquell casalot abandonat. Ell encara no ho sap, però un vincle que s’enfonsa en les seves arrels el lliga a una nissga i un poble que bressola un secret antic, el deliri de la licantropia.

Preu: 17 €

Ressó en l’oscuritat

Ressó en lobscuritat107

2011

Autora: Merxe Llop Alfonso

Merxe Llop va obtenir amb aquest títol el Premi Guillem Nicolau en llengua catalana 2010.  El jurat va decidir donar el premi a aquesta obra per “la cohesió de la seva estructura narrativa que permet donar a conèixer una àmplia gamma de personatges i pel fet de plasmar l’energia humana com a font de curació a través de l’espiritualitat .

Preu: 11 €

La venta de l’hereva

venta-hereva

2010

Autora: Marta Momblant Ribas

El jurat va valorar  que l’obra La venda de l’Hereva’ era mereixedora del premi per les seves qualitats narratives i per ser el reflex de la vida rural d’un territori. Destaca l’especial protagonisme de la dona en el desenvolupament de la vida social i familiar .

Preu: 9 €

Les aventures del satre Roc d’Arça

Les aventures del sastre106

2010

Autor: Desideri Lombarte i Arrrufat

“Les aventures del sastre Roc d’Arça situen el lector en la Pena-roja del segle XVI. La vila en aquells anys estava formada pels carrers que recorrien paral·lels al peu del castell i de l’església de la Verge Maria de la Mola, situats al cim de la muntanya que acollia la població. En la novel·la es fa referència als personatges històrics que apareixen en documents de l’època i d’altres, els més importants, com Roc i la Dolceta, que són creats per l’autor per a desenvolupar l’acció narrativa. L’escriptor fa referència dels passatges històric de la vila, com la visita dels senyors de Calatrava exigents en el pagament de tributs que reduïen l’escassa economia de la població, i que contrasten amb les escenes humorístiques, com l’esquellada el dia de la boda als protagonistes. La incorporació de la toponímia, que coneix molt bé l’autor en la creació literària, és una de les característiques dels textos d’en Desideri Lombarte. A més l’escriptor recupera a través de la narració els costums i tradicions, els mots i expressions quasi perduts en la memòria col·lectiva del Matarranya.”

Preu: 6 €