La Gabella

logo-gavella020-150x1501

Col·llecció editada per l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i l’Associació Cultural del Mataranya, membres d’Iniciativa Cultural de la Franja, sobre temes generals de la Franja.

 

LLIBRES EDITATS

 

(1)

El Debat del català a l’Aragó (1983-1987)

El_Debat_del_cat_48a0555d6bc84

1990

Autor: José R. Bada Panillo

El text relata les incidències de la política lingüística aragonesa durant el quatre anys centrals de la dècada dels vuitanta. Un text escrit per a les persones, que en la mateixa llengua, discreparan de les tesis de l’autor.

 

(2)

La Ribera Baixa del Cinca; una comarca-frontera

La_Ribera_Baixa__48a0592fad09d

1992

Autor: Ismael Zapater i Zapater

El Cinca, és, sens dubte, una de les comarques-frontera d’Aragó de major personalitat, la qual cosa és el mateix que dir que el Baix Cinca constitueix un sistema territorial ben definit, heterogeni, complex, dinàmic i obert.

Preu: 12.00 €

 

(3)

Així s’escriu a la Franja

Aix___s_escriu_a_48a05add16341

1995

Autor: Mario Sasot Ecuer

Recull de textos de diversos autors franjencs que han utilitzat el català en les seves obres i que pretén mostrar la riquesa dels lèxic que té la llengua catalana a la Franja.

Preu: 9.00 €

 

(4)

Bllat Colrat! 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals

Bllat_Colrat__2._48a05c75c1dfc

1997

Autor: Edició a cura d‘Hèctor Moret

Refranys, endevinalles, embarbussaments, els tornaveus, els mimologismes, els enganyalls i d’altres de corpus més reduït, com ara aforismes circumstancials, els xants o els xibolets, ens mostren la cultura tradicional d’aquests territoris.

(Exhaurit)

Preu: 24.00 €

 

(5)

Indagacions sobre la llengua i literatura catalanes a l’Aragó

Indagacions_sobr_48a05eb1b3ee3

1998

Autor: Hèctor B. Moret

Recull d’articles de caràcter bibliogràfic que intenta presentar l’ampli espectre de les nombroses investigacions que sobre la llengua, l’economia, la història, la geografia, etc.

(Exhaurit)

Preu: 9.00 €

 

(6)

Batec a Batec. Miscel·lània de treballs oferts en honor de Josep

batec a batec027

Any: 2006

A cura d’Hèctor Moret

El recull que es presenta és un seguit de treballs, obra de diferents autors i investigadors que es van relacionar intel·lectualment amb Josep Galan. Alguns d’ells, hi van mentenir contactes esporàdics, d’altres, hi van col·laborar estretament. En tots el casos, els autors han aportat estudis o comentaris que versen sobre aspectes de la llengua, la literatura, la ciència natural, la història, la identitat i altres matèries que van ser objecte de l’interès de Josep Galan.

Preu: 15.00 €

 

(7)

Xandra. Estudis Aragonesos de Llengua i Literatura

xandra026

2007

Recull d’escrits d’Artur Quintana a cura d’Hèctor Moret

Artur Quintana ha estat, amb el seu exemple de constància i compromís, l’artífex essencial -des de la discreció i el treball- en la construcció d’alló que en les últimes dècades s’ha conegut popularment, a banda i banda de la ratlla, amb el nom de la Franja. Ens cal insistir que sense la seua acció i el seu esforç molts aspectes de la moderna història cultural i social d’aquest territori haurien estat ben diferents. Un fet que entenem que encara no ha rebut amb prou claretat el reconeixement que indiscutiblement mereix. Un oblit que amb la publicació de Xandra -el recull de treballs d’Artur Quintana i Font que teniu a les mans, editat i imprès a l’Aragó explícitament trilingüe- s’ha intetat, en part, reparar.

Preu: 18.00 €

 

(8)

Llengües i fets, actituts i franges. Miscel·lània de treballs etnològics oferts a Artur Quintana i Font

llengües i fets028

2009

A cura d’Hèctor Moret

Els molts anys d’esforços i dedicació del doctor Artur Quintana i Font a la investigació i difusió de la realitat lingüística i literària -culta i popular- de la Romània occidental -en especial d’aquelles col·lectivitats o aspectes més desassistits- i de la Germània, i en ocasió de la seva jubilació com a bibliotecari i professor universitari, així com per l’assoliment del seu setanè aniversari, ha motivat que diferents entitats culturals i acadèmiques preocupades i ocupades per la cultura aragonesa i catalana hagin cregut oportú editar i oferir-li, com a acte de reconeixement, aquest volum de treballs etnològics, filològics i lingüístics confeccionat a partir de les aportacions d’una quarantena d’investigadors i investigadores amb dedicacions i intencions molt diverses, però sempre presidides pel desig d’homenatjar l’amic i mestre Artur Quintana i Font.

Preu: 20 €