Documents en logopdf3

 

 • Acta fundacional d’ ASCUMA
 • Estatuts de l’Associació Cultural del Matarranya (creació)
 • Declaració de la RAE  sobre la llengua dels valencians (1975 i 1980)
 • Declaració de Mequinensa (1984)
 • Noms dels municipis de la Franja segons l’Institut d’Estudis Catalans
 • Carta europea de les llengües regionals i minoritàries
 • Recomanacions del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries
 • Dictamen de la Comisió de les Corts sobre política lingüística (1997)
 • Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès (veure article 4, llengües minoritàries i la Disposició final 2ª)
 • ASCUMA declarada d’utilitat pública
 • Estatut d’autonomia d’Aragó de 2007  (article 7, llengües i modalitats lingüíst.)
 • Projecte de Llei de Llengües del PSOE (juliol 2009)
 • Declaració del president d’ASCUMA al 25è aniversari de la Declaració de Mequinensa
 • Llei de Llengües (BOA de 30 de desembre del 2009
 • Estatuts nous d’ASCUMA
 • Consell de Llengues
 • Llei de Llengües 2013 (BOA de 24 de maig del 2013
 • Recurs d’insconstitucionalitat Llei de Llengües del 24 de maig del 2013
 • Acceptacio recurs d’incionstitucionalitat

ashampoo actioncam crack

 

Ativador Windows 11

Top License

ITACrack