Lo Trull

logo-trull022-150x1501

És una col·lecció de textos literaris de periodicitat i  publicació semestrals que vol donar a conèixer l’obra d’escriptors d’expressió catalana nascuts, o vinculats, a la comarca del Matarranya.

 

LLIBRES EDITATS

 

(1)

Sentències comentades – Voldria ser…

Sent__ncies_come_48a01d3046f5a

1993

Autor: Desideri Lombarte

Obra que inicia la col·leció “Lo Trull” i que va ser editada com un homenatge a uns dels millors poetes de la nostra terra. En aquesta obra es recullen dos dels seus principals poemaris.

Preu: 6 €

 

(2)

Articles matarranyencs i altres escrits

Articles_matarra_48a01ddf8bf7e

1993

Autor: Maties Pallarés (Edició a cura d’Hèctor Moret)

Recull d’articles d’uns dels principals exponents de l’aragonesisme a la nostra terra, que a més va ser dels primers autors matarranyencs que usaba el català com a vehicle d’expressió escrita.

Preu: 6 €

 

(3)

Cartes a la molinera – La bona vida i la mala bava

Cartes_a_la_moli_48a032822dfad

1995

Autor: Desideri Lombarte

Dos dels millors poemaris del autor configuren aquesta obra, en la que trobem tots el aspectes que han fet de Desideri un dels millors autors aragonesos en llengua catalana.

Preu: 6 €

 

(4)

Lo Banc de la Paciència i altres narracions

Lo_Banc_de_la_Pa_48a033e786a23

2000

Autor: Tomás Riva Muñoz (edició a cura d’Artur Quintana)

Filomena Llerda va nàixer a Queretes al 1885. Els contes que ací presentem els havia aprés de la tradició oral de sa mare, i ella també els va transmetre als seus fills i nets.

(Exhaurit)

Preu: 6 €

 

(5)

Miracles de la Mare de Déu de la Font i altres poesies esparses

Miracles_de_la_M_48a034d71068e-2

1999

Autor: Desideri Lombarte (edició a cura d’Artur Quintana)

Gran part dels poemes que va realitzar l’autor en la dècada dels 80 es trobem publicats en aquesta obra, que com totes les seues, mostra la seua forta vinculació amb el món rural, la natura i la reivindicació de la cultura pròpia.

(Exhaurit)

Preu: 11 €

 

(6)

Davall de la figuera. Històries de la tia Pasquala

davall de la figuera

2000

Autor: Edició a cura d’Angela Buj Alfara

Històries, contes i anècdotes d’una habitant de La Portellada. L’oralitat mostra en aquesta obra la seva major esplendor, que es veu reforçada per l’inclusió d’un CD amb les narracions contades per la pròpia informant.

(Exhaurit)

Preu: 9 €

 

(7)

Ataüllar el món des del Molinar. Antologia Lírica

Ata__llar_el_m___48a0369d57b76

2000

Autor: Desideri Lombarte (A cura d’Hector Moret i Artur Quintana; poemes recitats per Antoni Bengochea).

(Exhaurit)

Preu: 18 €

 

(8)

Esfera. Transpunt a la serena

Esfera_en_la_ser_48a0377499874

2001

Autor: Juli Micolau Burgués
Premi Pedro Saputo 2002

Els poemes d’aquest autor són d’elogi i d’imaginació, de sentiments i sensacions, de sacrifics i d’emocions, de miratges i de plany; és un compendi de pensaments en moments de deliri.

Preu: 8 €

 

(9)

L’armariet i altres narracions

L_armariet_i_alt_48a03822d6

2001

Autor: Teresa Jassà Casé, Edició a cura de Mercè Gimeno.

Els relats que composen aquesta obra recreen literàriament velles històries i anècdotes

Preu: 8 €

 

(10)

Històries i romanços (Calaceit entre 1880 i 1930)

Hist__ries_i_rom_48a04f9edf4d3

2003

Autor: Miquel Blanc i Grau

Aquest text, és un intent amable de reconstruir un món llunyà, el de Calaceit entre els anys 1880 i 1930. Cinquanta anys que emmarquen un període pacífic i simpàtic de la vida d’aquesta població.

Preu: 11 €

 

(11)

Espurnes

Espurnes_48a0504d446da

2002

Autor: Josep A. Carrégalo Sancho

Espurnes és una col·leció d’històries molt ben trabades, que deixen entreveure com han estat cisellades sense urgències, treballades paraula a paraula, com si es tractés de l’amorosa obra d’un vell orfebre, d’un d’aquells artesans que per sobre de tot s’estimaven l’obra ben feta.

(Exhaurit)

Preu: 9 €

 

(12)

Mort al Monestir

Mort_al_Monestir_48a050ea4546c

2003

Autor: Lluís Rajadell

Conjunt de contes i narracions centrat en el món rural i, més concretament, en la comarca del Matarranya. Les matèries primeres d’aquests relats són la vida del llaurador, la història local i, sobretot, la tradició oral.

(Exhaurit)

Preu: 9 €

 

(13)

Vida i mort del pareimare

Vida_i_mort_del__48a05190f09bd

Autor: Carles Andreu Sancho

Al final només quede la llengua materna diu la filòsofa Hannah Arendt; deu ser perquè al ventre de la mare és la primera cosa que tenim. Categòric va ser el seu retorn!

(Exhaurit)

Preu: 9 €

 

(14)

In Nuce

In_Nuce_48a052cb2c82a

2005

Autor: Hector B. Moret

Selecció d’una cinquantena de poemes en qué el mequinensà intenta fer veure que no només es mou pel paisatge, la garbinada, la gent, les gleres, les cales i els guareits del seu poble… sinò que prova d’endinsar-se en el laberíntic joc de la vida. Trilingüe en aragonès, català i castellà.

Preu: 11 €

 

(15)

Fets i temps de la Codonyera

Fets_i_temps_de__48a053e1951db

2005

Autor: José Miguel Gràcia

Fets i temps… és poesia que demana el recital i la representació, i com a tal ja abans de ser impresa ha corregut de boca de l’autor o de l’Antoni Bengochea, al lloc, a Calaceit, a Fraga… i una nit de lluna plena a prop del Piló, al terme de Bellmunt.

Preu: 11 €

 

(16)

A la falda de la iaia. Literatura oral de Massalió

A_la_falda_de_la_48a05459d3e6d

2005

Autor: Pasqual Vidal i Fígols

Conjunt de narracions recollides al llarg de més de tres dècades, directament de les nostres iaies. El recull té l’objectiu de permetre a les noves generacions conèixer l’amenitat, la riquesa i la varietat de la literatura oral de Massalió.

Preu: 11 €

 

(17)

Toni Llerda, Terra i llengua

Toni Llerda019

2006

Autors: Juan Luis Camps Juan i Carles Sancho Meix

Toni Llerda, terra i llengua està dividit en dues parts. En la primera el seu amic Juan Luis Camps fa una extensa biografia, il·lustrada amb les vivències dels seus companys de joventut i amb les actes de l’ajuntament quan va accedir com alcalde. En la segona part un recull d’articles que va publicar a títol personal i com a membre de l’Associació Cultural Gent Jove de Queretes i un epistolari amb el professor Artur Quintana.

Preu: 15 €

 

(18)

Si les pedres parlaren…/si las piedras hablaran

Si_les_pedres_pa_48d0e8c3b6ad4

2008

Autors: Jose Miguel Gràcia i Jesús Pallarés

Jesús Pallarès va deixar la idea i els dibuixos de les ermites del Matarranya i del Mesquí, sobre una taula del José Miguel Gràcia, un dia d’agost de fa uns anys, a la Codonyera. Al pas del temps, no gaire, el José Miguel  ha fet parlar espontàniament “els detall petris del Jesús, les dovelles, els angelots i escuts, qualsevol silueta de flor cisellada i porta o finestra enreixades”, I tot, més enllà de la història, de les dates de construcció, de l’estil i de les advocacions de les ermites.

 Preu: 12 €