image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Publicacions

Si les pedres parlaren…/si las piedras hablaran

2008

Autors: Jose Miguel Gràcia i Jesús Pallarés
Jesús Pallarès va deixar la idea i els dibuixos de les ermites del Matarranya i del Mesquí, sobre una taula del José Miguel Gràcia, un dia d’agost de fa uns anys, a la Codonyera. Al pas del temps, no gaire, el José Miguel  ha fet parlar espontàniament “els detall petris del Jesús, les dovelles, els angelots i escuts, qualsevol silueta de flor cisellada i porta o finestra enreixades”, I tot, més enllà de la història, de les dates de construcció, de l’estil i de les advocacions de les ermites.
Preu: 12 €

Toni Llerda, Terra i llengua

2006

Autors: Juan Luis Camps Juan i Carles Sancho Meix
Toni Llerda, terra i llengua està dividit en dues parts. En la primera el seu amic Juan Luis Camps fa una extensa biografia, il·lustrada amb les vivències dels seus companys de joventut i amb les actes de l’ajuntament quan va accedir com alcalde. En la segona part un recull d’articles que va publicar a títol personal i com a membre de l’Associació Cultural Gent Jove de Queretes i un epistolari amb el professor Artur Quintana.
Preu: 15 €

A la falda de la iaia. Literatura oral de Massalió

2005

Autor: Pasqual Vidal i Fígols
Conjunt de narracions recollides al llarg de més de tres dècades, directament de les nostres iaies. El recull té l’objectiu de permetre a les noves generacions conèixer l’amenitat, la riquesa i la varietat de la literatura oral de Massalió.
Preu: 11 €

Fets i temps de la Codonyera

2005

Autor: José Miguel Gràcia
Fets i temps… és poesia que demana el recital i la representació, i com a tal ja abans de ser impresa ha corregut de boca de l’autor o de l’Antoni Bengochea, al lloc, a Calaceit, a Fraga… i una nit de lluna plena a prop del Piló, al terme de Bellmunt.
Preu: 11 €

In nuce

2005

Autor: Hector B. Moret
Selecció d’una cinquantena de poemes en qué el mequinensà intenta fer veure que no només es mou pel paisatge, la garbinada, la gent, les gleres, les cales i els guareits del seu poble… sinò que prova d’endinsar-se en el laberíntic joc de la vida. Trilingüe en aragonès, català i castellà.
Preu: 11 €

La mort del pareimare

2004

Autor: Carles Andreu Sancho
Al final només quede la llengua materna diu la filòsofa Hannah Arendt; deu ser perquè al ventre de la mare és la primera cosa que tenim. Categòric va ser el seu retorn!
(Exhaurit)
Preu: 9€

Mort al Monestir

2003

Autor: Lluís Rajadell
Conjunt de contes i narracions centrat en el món rural i, més concretament, en la comarca del Matarranya. Les matèries primeres d’aquests relats són la vida del llaurador, la història local i, sobretot, la tradició oral.
(Exhaurit)
Preu: 9€

Històries i romanços (Calaceit entre 1880 i 1930)

2003

Autor: Miquel Blanc i Grau
Aquest text, és un intent amable de reconstruir un món llunyà, el de Calaceit entre els anys 1880 i 1930. Cinquanta anys que emmarquen un període pacífic i simpàtic de la vida d’aquesta població.
Preu: 11 €

Espurnes

2002

Autor: Josep A. Carrégalo Sancho
Espurnes és una col·leció d’històries molt ben trabades, que deixen entreveure com han estat cisellades sense urgències, treballades paraula a paraula, com si es tractés de l’amorosa obra d’un vell orfebre, d’un d’aquells artesans que per sobre de tot s’estimaven l’obra ben feta.
(Exhaurit)
Preu: 9€

L’armariet i altres narracions

2001

Autor: Teresa Jassà Casé, Edició a cura de Mercè Gimeno.
Els relats que composen aquesta obra recreen literàriament velles històries i anècdotes
Preu: 8€

Esfera. Transpunt a la serena

2001

Autor: Juli Micolau Burgués
Premi Pedro Saputo 2002
Els poemes d’aquest autor són d’elogi i d’imaginació, de sentiments i sensacions, de sacrifics i d’emocions, de miratges i de plany; és un compendi de pensaments en moments de deliri.
Preu: 8€

Davall de la figuera. Històries de la tia Pasquala

2000

Autor: Edició a cura d’Angela Buj Alfara
Històries, contes i anècdotes d’una habitant de La Portellada. L’oralitat mostra en aquesta obra la seva major esplendor, que es veu reforçada per l’inclusió d’un CD amb les narracions contades per la pròpia informant.
(Exhaurit)
Preu: 9 €

Lo Banc de la Paciència i altres narracions

2000

Autor: Tomás Riva Muñoz (edició a cura d’Artur Quintana)
Filomena Llerda va nàixer a Queretes al 1885. Els contes que ací presentem els havia aprés de la tradició oral de sa mare, i ella també els va transmetre als seus fills i nets.
(Exhaurit)
Preu: 6 €

Miracles de la Mare de Déu de la Font i altres poesies esparses

1999

Autor: Desideri Lombarte (edició a cura d’Artur Quintana)
Gran part dels poemes que va realitzar l’autor en la dècada dels 80 es trobem publicats en aquesta obra, que com totes les seues, mostra la seua forta vinculació amb el món rural, la natura i la reivindicació de la cultura pròpia.
(Exhaurit)
Preu: 11 €

Cartes a la molinera – La bona vida i la mala bava

1995

Autor: Desideri Lombarte
Dos dels millors poemaris del autor configuren aquesta obra, en la que trobem tots el aspectes que han fet de Desideri un dels millors autors aragonesos en llengua catalana.
Preu: 6 €

Articles matarranyencs i altres escrits

1993

Autor: Maties Pallarés (Edició a cura d’Hèctor Moret)
Recull d’articles d’uns dels principals exponents de l’aragonesisme a la nostra terra, que a més va ser dels primers autors matarranyencs que usaba el català com a vehicle d’expressió escrita.
Preu: 6 €

Sentències comentades – Voldria ser…

1993

Autor: Desideri Lombarte
Obra que inicia la col·leció “Lo Trull” i que va ser editada com un homenatge a uns dels millors poetes de la nostra terra. En aquesta obra es recullen dos dels seus principals poemaris.
Preu: 6 €

image/svg+xml Cultura, Llengua, Territori
i volem seguir sent

Fes-te soci d'ASCUMA i ho faràs possible

Associació Cultural del Matarranya
C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.
T. 978 85 15 21
Enviar correu electrònic