Archive for November 1st, 2011

Junta ordinària d’Ascuma (30-10-2011)

Posted on Tuesday, November 1st, 2011 at 23:05

reunio-junta

El matí del passat diumenge 30 es va reunir la Junta d’ASCUMA a la seua seu de Calaceit, convocada pel seu president Josep Maria Baró. Després de fer un resum de les activitats portades a terme durant l’estiu, es van tractar diferents temes i es van prendre diferents acords, per exemple, sobre el primer llibre de la nova col·lecció d’història, sobre el finançament de Temps de França, sobre la situació de la Llei de Llengües i els nous projectes, entre altres. A les 15 hores s’aixecà la reunió.