image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Any: 2011

Classes de català per adults

classes-de-catala

Malgrat les generalitzades retallades de les subvencions, ens plau informar-vos que van a començar les classes de català de l’Associació Cultural del Matarranya. Són cursos de diferents nivells, preparatoris per als exàmens oficials i gratuïts. Properament s’iniciaran a Alcanyís i a Vall-de-roures.

A Alcanyís: “Centro de Adultos Guadalope” (al costat del Poliesportiu), els dimarts de 19,30 a 21 h (horari provisional). Inici: 22 de novembre.

Vall-de-roures: “Centro de Adultos” (a l’Institut), el dimecres de 18,30 a 20 h (horari provisional).

A més, l’Associació Amics de Nonasp organitza també cursos de català a les poblacions de Casp i Favara.

Podeu dirigir-vos a nosaltres per rebre més informació i apuntar-vos. Aprofiteu l’esforç que realitzem les dues associacions.

Suport d’ASCUMA a l’alcalde de la Freixneda

javier-adell

“L’ASSOCIACIO CULTURAL DEL MATARRANYA vol mostrar el seu reconeixement i solidaritat amb el nou Alcalde de la Freixneda, Javier Adell que en el seu discurs a la Sala de Plens d’aquest municipi, el passat 11 de novembre, després d’haver guanyat una Moció de Censura a l’ anterior Alcalde, va utilitzar com un gest de normalitat institucional la seua llengua materna, el mateix català que com a parla habitual s’utilitza a la Freixneda”

“ASCUMA lamenta la interrupció que un assistent del públic va fer al Ple per l’ús del català per part del nou Alcalde, amb un to totalment irrespectuós amb la denominació oficial i científica de la nostra llengua.”

“ASCUMA lamenta que hi hagin, encara, aquestes actituds sobre la natura i el nom de la llengua parlada històrica i majoritàriament al Matarranya, que es el català i esperem que aquestes actituds que confonen les coses i no volen donar el nom i la dignitat de la llengua que cada dia es parla entre els veïns i a les places de les nostres viles, es superi amb l’esforç de tots”

“ASCUMA lamenta també l‘actitud intransigent, intolerant i acientífica de una part del públic assistent al Ple pel fet dir el nou Alcalde que el que parlava era català, volent-li impedir, precisament, que digués que era català, quan és aquesta la paraula i el concepte que està reconeguda i recollida, textualment, en la Llei de Llengües d’Aragó “

“Des de la nostra Associació volem valorar molt positivament l’ actitud i coherència de l’Alcalde Javier Adell, defensant la legalitat i en allò que creu i que cal que sigui una actitud compartida per tots: la defensa de l’ ús en tots els àmbits de la vida publica i privada de la llengua dels pares, de la llengua de la Freixneda, el català, i que es pugui dir sempre pel seu nom i tot per la dignitat de la llengua i la cultura que ens és pròpia”

Calaceit, a 14 de Novembre 2011

Josep Maria Badó i Pugès

President d’ASCUMA

Junta ordinària d’Ascuma (30-10-2011)

reunio-junta

El matí del passat diumenge 30 es va reunir la Junta d’ASCUMA a la seua seu de Calaceit, convocada pel seu president Josep Maria Baró. Després de fer un resum de les activitats portades a terme durant l’estiu, es van tractar diferents temes i es van prendre diferents acords, per exemple, sobre el primer llibre de la nova col·lecció d’història, sobre el finançament de Temps de França, sobre la situació de la Llei de Llengües i els nous projectes, entre altres. A les 15 hores s’aixecà la reunió.

Nota d’ASCUMA per la suspensió del Projecte d’Animació Cultural “Jesús Montcada”

jesus-moncada

En relació a la suspensió, durant aquest mateix curs, del Projecte d’Animació Cultural “Jesús Moncada” per part del Departament de Cultura del Govern d’Aragó, la Junta de l’Associació Cultural del Matarranya, vol fer les següents precisions:

1) Lamentar la decisió adoptada pel l’òrgan governatiu competent, ja que el Projecte d’ Animació Cultural “Jesús Moncada” ha demostrat la seva eficàcia per a fomentar el coneixement de la cultura pròpia en català i del territori a les comarques de la Franja.

2) Esperem i desitgem que el Departament de Cultur de la Diputació General d’Aragó, reconsideri la decisió adoptada, atenent que el català, ja abans de l’aprovació de la Llei de Llengües, fou considerat com a patrimoni d’Aragó per la Llei del Patrimoni Cultural, aprovada amb més ampli consens que el que tingué la Llei de Llengües d’Aragó, que, per altra banda, és plenament vigent.

3) Mostrar la nostra comprensió amb la política d’austeritat que en l’actual situació de crisi han de seguir totes les Administracions Públiques i, per tant, podem comprendre que molts projectes culturals que fins ara s’han pogut fer com, per exemple, el Projecte d’Animació “Jesús Moncada”, pugui veure’s afectats per algunes modificacions, precisament per les restriccions pressupostaries de totes les Administracions Públiques.

4) No obstant això confiem que la decisió adoptada de supressió, es reconsideri i es facin gestions des de l’Administració Pública, invitant al representant del projecte, Sr. Antoni Bengochea, a tenir un bon diàleg amb el Departament de Cultura del Govern d’ Aragó per assolir, en les actuals circumstàncies pressupostàries, la continuïtat del projecte, que tants beneficis culturals ha fet per Aragó i la Franja.

5) El foment de la dignificació de la cultura en general i ,en especial, de la cultura en català dels ciutadans de la Franja, és part integrant de la nostra identitat col·lectiva a la que no volem renunciar i ha de ser defensada per tots els partits polítics aragonesos si és que ens volen representar. Perdre el Projecte Cultural Jesús Moncada és empobrir una mica més la nostra llengua i el nostre patrimoni.

6) La prova d’aquesta actitud esperançada i positiva de la Diputació General d’Aragó respecte a la nostra llengua la podem veure en la Convocatòria del Premi Literari “Guillem Nicolau” i de la bona disposició de l’Administració Pública, per a finançar las classes de català del curs 2011-2012, que organitzen tantes entitats i, entre aquestes, l’ Associació Cultural del Matarranya.

ASCUMA assisteix al Consell Científic de L’IET

reunio-iet-1-r

El divendres 30 de setembre es va reunir a la seu de l’Instituto de Estudios Turolenses a Terol, el Consell Científic d’aquesta institució, sota la presidencia de la directora, Montserrat Martínez, acompanyada a la taula pel sotsdirector, Rafael Lorenzo i el secretari, Francisco Javier Sáenz.

La senyora Montserrat Martínez va informar, entre altres coses, dels seus desitjos, així com dels del sotsdirector, de deixar els càrrecs, tenint en compte que els ocupen des del 2004, a més de respectar els normals esdeveniments d’un canvi en la presidència de la Diputació Provincial. En aquests sentit, així s`ho havien comunicat a la senyora Cármen Pobo, nova presidenta de la DPT.

reunio-iet-2-rLa senyora Montserrat Martínez va informar també de les ordres que els han arribat envers el nivell de despeses de l’any vinent que hauran de reduir-se entre un 15 i un 17 pe cent, tot i que, no procediran a la confecció del pressupost perquè entenen l’hauria de fe la nova direcció. També va informar sobre els actes pendents d’aquest any 2011 i altres temes d’interès.

Acte seguit es van estudiar molt exhaustivament les diferents sol·licituds d’ajudes a la investigació presentades, projecte a projecte, mitjançant les qualificacions i puntuacions propostes pels membres de les diferents disciplines científiques. Com a resultat va estar la selecció de deu ajudes que es presentaran al Consell Rector de la Diputació.

Després dels precs i preguntes s’aixecà la reunió.

En representació d’ASCUMA va assistir-hi, el vocal i expresident, José Miguel Gràcia.

La Freixneda acull la Trobada 2011 d’ASCUMA

freixneda-4

Amb la trobada dels participants a l’espai d’exposició de José Manuel Aragonés començaren els actes. L’artista ens dirigí unes paraules d’acollida plenes de reivindicació envers l’ensenyament de la nostra llengua a les escoles. Després, al pati de l’Ajuntament tingué lloc la inauguració de l’exposició fotogràfica “Els colors de la Freixneda” realitzada pels xiquets de la vila i organitzada per l’ASCUMA i l’AMPA de la Freixneda.

Tot seguit, al Saló de Plens de l’Ajuntament —envoltats pels cartells de totes les trobades, des del 1987— l’alcalde, Antonio Algueró, en obrí l’acte, va donar la benvinguda als assistents. El president de l’Associació Cultural del Matarranya va fer una presentació de l’entitat, dels seus objectius, treballs i actes que habitualment porta a terme l’associació, reiterant la disposició d’ASCUMA de col·laboració amb les institucions per a la defensa de la cultura, la llengua i la història dels nostres territoris. Carles Sancho, després de llegir un escrit d’Ignacio Micolau —absent per motius personals— sobre propostes d’investigació històrica, va desenvolupar una acurada exposició sobre els treballs i fonts de la prehistòria a la Freixneda. Artur Quintana exposà amb precisió les relacions entre literatura i història.

Mentre tant als porxos de l’Ajuntament, la parada de llibres d’ASCUMA amb la Cèlia Badet i la seua família al front, hi restava en tot moment animada; i molt a prop xiquets i no tant xiquets provaven de practicar els jocs tradicionals organitzats per Carles Sancho.

Després del dinar de germanor a Vall-de-roures , al Saló Cultural, Quim Gibert ens il·lustrà sobre llengua i emoció, per després tancar l’acte amb un multimèdia d’art i poesia de Francesca Calaf.

Amb un nodrit seguici va tenir lloc el recorregut per vistosos indrets de la Freixneda —ben escollits per Juli Micolau— on, en cadascun d’ells, els poetes i escriptors Juli Micolau, José Miguel Gràcia —amb el nou poemari sobre el Floro a les mans—, Cinta Mulet, Andreu Subirats i Ramon Mur llegiren poemes.

Al voltant de les 21 h, i com a apoteosi de la jornada, el Duo Recapte, Antoni Bengochea i Màrio Sasot, ens oferí l’emotiu espectacle sobre Desideri Lombarte tant ben escenificat, declamat i musicat.

L’endemà de la Trobada d’ASCUMA, dia set d’agost, es va celebrar a l’Hotel La Parada del Compte de la Torre del Comte la sisena Trobada d’Escriptors Ebrencs. Davant d’un molt nombrós públic s’hi van presentar els llibres Tren de Val de Zafán de l’editorial saragossana Gara d’Edizions i Poesia a la frontera de la vilafranquina March Editor. La presentació va anar a càrrec dels mateixos editors, del president d’ASCUMA i de Juli Micolau. Aquests dos llibres són els primers on es presenten obres de molts diversos autors en les tres llengües de l’Aragó, unes al costat de les altres i sense traducció.

José Miguel Gràcia

freixneda-1freixneda-2freixneda-3freixneda-5freixneda-6freixneda-7freixneda-8freixneda-9freixneda-10

Trobada Cultural d’ASCUMA a la Freixneda

trobada-2011-1092

La Trobada Cultural d’ASCUMA tindrà lloc enguany, el dissabte 6 d’agost a la Freixneda.

Veure Programa: diptic21trobada11web

Canvi en el programa:

El dinar de germanor de la Trobada que estava previst a la Telleria de Valljunquera,  per incumpliment per part del restaurant, s’ha hagut de canviat i el farem al restaurant El Salt de Vall-de-roures a les 15 h.

Reunió de la Junta d’ASCUMA

junta-3

junta-2El diumenge dia 12 de juny es va reunir la Junta d’Ascuma, sota la presidència de Josep Maria Baró, a la seua seu social de Calaceit amb l’assistència del tots els seus membres. Després d’aprovar l’acta de la reunió de Junta anterior, es van prendre acords força importants com: el funcionament de les exposicions, la creació de una nova col·lecció sobre temes històrics,  el nomenaments de representants de l’Associació en diferents territoris, els actes de la Trobada a la Freixneda, la administració de menys recursos  per la reducció de les subvencions per motiu de la crisi, etc., etc.

junta-6junta-5

8a Fira del Llibre Ebrenc i LITTERARUM

fira-del-llibre-ebrenc El pròxim cap de setmana tindrà lloc a Mora d’Ebre la 8a Fira del Llibre Ebrenc i 4a Fira d’Espectacles Literaris (LITTERARUM). Un programa farcit d’actes i espectacles durant els dies 3, 4 i 5 de juny.

Com en els passats anys, l’Associació Cultural del Matarranya hi serà a la fira amb un estand amb les seues publicacions.

Dins dels actes programats i en allò que fa referència al Matarranya i més concretament a l’ASCUMA i els seus associats, trobem un espectacle musical del grup TEMPS AL TEMPS amb cançons i poemes de Desideri  Lombarte, Juli Micolau i Germán Bernús.

A les taules de presentació de llibres, el dissabte  hi serà Artur Quintana presentant Roda la Mola: poesia del Baix Aragó de llengua catalana dels orígens als nostres dies; Carme Oriol, Pere Navarro i Mònica Sallés presentant el seu llibre Literatura oral a Faió, Favara i Nonasp; i Marta Momblant amb el seu llibre La venta de l’hereva. El diumenge 5, Tomàs Bosque presentarà Melodia provençal: poesia, música i prosa.

Un munt d’actes que podeu veure al programa.

image/svg+xml Cultura, Llengua, Territori
i volem seguir sent

Fes-te soci d'ASCUMA i ho faràs possible

Associació Cultural del Matarranya
C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.
T. 978 85 15 21
Enviar correu electrònic