Archive for July 1st, 2012

Carta del president d’ASCUMA amb referència a l’esborrany de la Llei de Llengües

Posted on Sunday, July 1st, 2012 at 12:00

Carta de Josep Maria Baró i Pugès, president de l’Assocació Cultural del Matarranya, publicada al diari “La Comarca” d’Alcanyís.

pdf carta