Junta d’ASCUMA del quatre de novembre

Posted on Dilluns, novembre 5th, 2012 at 19:27

ja-1

ja-2El diumenge 4 de novembre es va reunir la Junta Ordinària d’ASCUMA, sota la presidència de Josep Maria Baró a fi i efecte de tractar diversos temes. Aprovada l’Acta de la reunió anterior, el president va llegir el seu informe dels actes portats a terme i els projectes en curs. Les intervencions dels assistents van ser força freqüents i positives. Podem destacar entre els diferents temes tractats: la valoració positiva de la Trobada de Valljunquera, la presència i representació de l’Associació en diverses reunions i actes institucions, l’estat dels projectes —per exemple “Art i Manya”—, Temps de Franja, la dificultat per a obtenir subvencions i ajudes i els futurs projectes i actuacions.

ja-3

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.