Archive for febrer, 2011

Un nou llibre de la col·lecció Lo Trill

Posted on Dimecres, febrer 23rd, 2011 at 22:25

Lo Trill

Acaba de veure la llum un nou llibre de la col•lecció Lo Trill (13) —de l’Associació Cultural del Matarranya—, Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp de Carme Oriol, Pere Navarro i Mònica Sales. Feia més de tres anys que no sortia un nou llibre de l’esmentada col•lecció. Segur que aquesta nova publicació (272 pàgines) despertarà l’interès d’especialistes i lectors en general.
Han estat entrevistades 25 persones dels quatre pobles i s’han seleccionat 507 formes de literatura oral que es presenten transcrites d’acord amb les característiques pròpies del parlar de cadascun d’aquests pobles.

Assemblees d’Ascuma/Nous càrrecs

Posted on Diumenge, febrer 13th, 2011 at 10:49

nou-president

taulaEl passat dissabte, dia 12 de febrer, va tenir lloc a la seu d’ASCUMA de Calaceit l’Assemblea General Ordinària de la institució. Va obrir l’acte el president, José Miguel Gràcia amb l’informe de les activitats i fets —com la renovació de Temps de Franja—de l’any 2010, que malgrat les normals dificultats en obtenir subvencions amb motiu de la crisi, van poder mantenir-se als carles-sanchomateixos nivells dels anteriors exercicis. El mateix val a dir en quant a les publicacions segons va explicar María Dolores Gimeno, responsable d’aquesta àrea. Després es van presentar i aprovar els comptes del 2010. Els diferents capítols d’ingressos i despeses no s’allunyaven massa d’allò que ha estat habitual en els precedents exercicis. Tot i que les associacions culturals obtenen gairebé tots el ingressos de les subvencions públiques, el president va destacar que la taula-2vitalitat, la força i la gestió de l’Associació queda reflectida en les xifres d’ingressos provinents de les quotes dels socis, de les subscripcions de Temps de Franja i de la venda de llibres, les quals, tot plegat s’aproximen al 30 per cent dels ingressos totals.

Després de tractar diversos temes de caràcter general —un d’ells ben trist: la apropiació o retenció indeguda de l’exposició “La Llengua Catalana a l’Aragó— i amb ex-presidentmoltes intervencions, el president va llegir un escrit en el que s’acomiadava del càrrec després dels quatre anys que marquen els Estatuts amb aplaudiments dels reunits.

A continuació va tenir lloc l’Assemblea General Extraordinària per a votar els nous vocals y càrrecs preceptius. La nova Junta constituïda va ser la següent: Josep Maria Baró i Pugès, President, Carles Sancho nou-president-i-dhonorMeix, Vicepresident 1er, María Dolores Gimeno, Vicepresidenta 2a, Artur Quintana i Font, President d’Honor, Javier Arrufat Molinos, Secretari, Hipòlit Soler Llop, Tresorer i la resta de Vocals: Antoni Bengochea Lombarte, José Miguel Gràcia Zapater, Ramón Mur Gimeno i Ramon Royo i Blanc.

(fotografies de la Sigrid)

loli-gimenonova-junta-passistents-1

assistents-2