Archive for novembre, 2012

ASCUMA a la Fira de Ràfels

Posted on Dimarts, novembre 13th, 2012 at 22:52

rafels-2

ASCUMA va estar present a la Fira de Ràfels (XVIII Fira de Recursos Naturals i Medi Ambient) els dies 10 i 11 de novembre. Per la parada d’ASCUMA van passar el visitants interessats en les publicacions i activitat de l’associació.

Hi havia parades d’artesania de fusta, olis i productes ecològics de la zona, productes d’altre països, calderes de biomassa, llibres, etc. El grup Francachela Teatro y Teatro Íntimo de València va oferir un original muntatge teatral.

rafels-1

ASCUMA ha rebut el Premi Ramon Casanovas 2012

Posted on Divendres, novembre 9th, 2012 at 07:43

logo

L’Òmnium Cultural Granollers-Vallès Oriental ha concedit el 2on Premi Ramon Casanovas a l’Associació Cultural del Matarranya per la tasca que porta a terme en defensa de la llengua i la cultura.

El premi es lliurarà el dia 30 de novembre de 2012 a Granollers, en el marc de la XXIII Festa de les Lletres Catalanes, a les 21 h.

Aquest premi consisteix en una distinció a l’ús i 1.000 € en metàl·lic.

L’any passat l’entitat Veu Pròpia, que aplega persones no nascudes als Països Catalans que defensen que el català ha de ser la llengua vehicular del país, va guanyar el 1r Premi Ramon Casanovas. Amb aquest reconeixement, Òmnium va voler destacar la feina d’un col·lectiu que fa anys que treballa per socialitzar la llengua catalana en espais on el català té poca presència social.

Junta d’ASCUMA del quatre de novembre

Posted on Dilluns, novembre 5th, 2012 at 19:27

ja-1

ja-2El diumenge 4 de novembre es va reunir la Junta Ordinària d’ASCUMA, sota la presidència de Josep Maria Baró a fi i efecte de tractar diversos temes. Aprovada l’Acta de la reunió anterior, el president va llegir el seu informe dels actes portats a terme i els projectes en curs. Les intervencions dels assistents van ser força freqüents i positives. Podem destacar entre els diferents temes tractats: la valoració positiva de la Trobada de Valljunquera, la presència i representació de l’Associació en diverses reunions i actes institucions, l’estat dels projectes —per exemple “Art i Manya”—, Temps de Franja, la dificultat per a obtenir subvencions i ajudes i els futurs projectes i actuacions.

ja-3