Convocatòria Assemblees: ordinària i extraordinària

Posted on Dimecres, gener 26th, 2011 at 12:01

Convocatòria per a tots els associats:

(A la seu d’ASCUMA a Calaceit, el dia 12 de febrer de 2011, a les 10,30 hores en primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona i definitiva)

Assemblea General Ordinària (anyal)

ORDRE DEL DIA

1. Informe de la Presidència.

2. Informe sobre els llibres publicats o en procés.

4. Aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del balanç de pèrdues i guanys i de la  memòria   econòmica de l’any 2010.

5. Esbós de les publicacions i activitats per l’any 2011.

6. Informacions generals per part de la Presidència.

7. Precs, qüestions i cloenda de l’Assemblea.


Assemblea General Extraordinària

ORDRE DEL DIA

1. Candidats a càrrecs de  la nova Junta Directiva.

2. Votació i elecció de la nova Junta (President i els altres càrrecs)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.