image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml

Reunió de les associacions amb el vice-conseller de Cultura

reunio-vice-conceller-20310Dia 2 de març. El Sr. Juan José Vázquez va informar al reunits sobre l’estat actual de la Llei de Llengües i de les previsions a curt i mig termini. No dubta el vice-conseller del paper d’aquestes associacions culturals de la Franja (ICF, ASCUMA, IEBC i CERIB), tant en el procés d’implantació de la Llei com després. Les col·laboracions de les associacions s’hauran de traduir en nous convenis que aportaran més estabilitat i contingut a aquestes. Un tema que va ocupar una bona estona van ser els reunio-vice-conceller-2-20310comentaris sobre el procés de nomenament dels membres del Consell General de Llengües i conseqüentment els de les Acadèmies. Els reunits van poder expressar les seues idees al respecte.
Totes les responsabilitats de l’aplicació de la Llei i posterior seguiment i control restaran en la Vice-conselleria de Cultura. La pròxima reunió tindrà lloc a Fraga.

image/svg+xml Cultura, Llengua, Territori
i volem seguir sent

Fes-te soci d'ASCUMA i ho faràs possible

Associació Cultural del Matarranya
C. Sagrat Cor, 33. 44610 Calaceit.
T. 978 85 15 21
Enviar correu electrònic