Archive for March 3rd, 2010

II Trobada de Centres d’Estudis Locals a Andorra

Posted on Wednesday, March 3rd, 2010 at 14:03

andorra-1

Els passats 26 i 27 de febrer al centre Ítaca d’Andorra se va celebrar el II Encuentro de Centros de Estudios Locales de la Provincia de Teruel, organitzat per l’Instituto d’Estudios Turolenses i el Centro de Estudios Locales de Andorra.
Els actes se van iniciar divendres a la tarda amb una conferència del professor Miquel Marín sobre “Las instituciones y las políticas culturales en torno a los centros locales”. A andorra-2continuació se va comentar l’informe resultant de l’enquesta prèvia que havien contestat los centres d’estudis de la província.
L’endemà la jornada va estar organitzada en tres taules de debat. La primera va tractar la naturalesa i organització dels centres i les seues relacions amb el marc social i polític, destacant diverses propostes per tal de millorar la projecció social i eficàcia: relació amb altres organitzacions de la zona, millora de la gestió i transparència, oferta de andorra-3serveis culturals a l’Administració. A la segona, on se va parlar de les línies d’investigació i activitats que realitzen, se va incidir en perills (dispersió de temes, localisme excessiu, especialització encoberta i línies temàtiques repetitives) i se va proposar l’orientació cap a camps nous com la tecnologia i ciències socials i la potenciació de les relacions amb la Universitat per tal d’assegurar el relleu generacional. Finalment, van discutir sobre la coordinació de tots ells en una xarxa de centres, com a manera de realitzar projectes comuns i fer-se presents amb més força als àmbits d’opinió; en aquest sentit, se va proposar una pàgina web, una revista de cultura conjunta i l’organització de jornades culturals.
Tot va transcórrer en un ambient de gran cordialitat i de ganes d’intercanviar idees. Dues magnífiques exposicions: una de fotografies de López Segura realitzades a la província de Terol als anys 40 i una altra temàtica sobre el “mudéjar” completaven la trobada. Cada associació exposava també una selecció de les seues publicacions.

Reunió de les associacions amb el vice-conseller de Cultura

Posted on Wednesday, March 3rd, 2010 at 08:24

reunio-vice-conceller-20310Dia 2 de març. El Sr. Juan José Vázquez va informar al reunits sobre l’estat actual de la Llei de Llengües i de les previsions a curt i mig termini. No dubta el vice-conseller del paper d’aquestes associacions culturals de la Franja (ICF, ASCUMA, IEBC i CERIB), tant en el procés d’implantació de la Llei com després. Les col·laboracions de les associacions s’hauran de traduir en nous convenis que aportaran més estabilitat i contingut a aquestes. Un tema que va ocupar una bona estona van ser els reunio-vice-conceller-2-20310comentaris sobre el procés de nomenament dels membres del Consell General de Llengües i conseqüentment els de les Acadèmies. Els reunits van poder expressar les seues idees al respecte.
Totes les responsabilitats de l’aplicació de la Llei i posterior seguiment i control restaran en la Vice-conselleria de Cultura. La pròxima reunió tindrà lloc a Fraga.